Tanıtım
Filmi

Misafirlerimiz Anlatıyor

Bilgi & Rezervasyon

0332 713 11 11
0534 350 42 42

OTELİMİZ

Sürdürülebilirlik Raporu

CHERRY GARDEN OTEL YÖNETİMİ OLARAK DOĞAMIZI VE GELECEĞMİZİ ÖNEMSİYORUZ
 
Bu nedenle;
 • Yürürlükte olan çevre, iş sağlığı ve güvenliği, insan hakları ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürdürülebilirlik alanındaki gelişmeleri takip ederek bu gelişmeleri tesis politikalarına entegre ederiz.
 • Bulunduğumuz bölgede yerel istihdamı artırmak, doğal yaşamı korumak ve zenginleştirmek için gerekli her türlü önlemi alır, çevremize sahip çıkmak adına yaptığımız tüm faaliyetleri kamuoyu ile paylaşırız.
 • Tüm işletme çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın sürdürülebilirlik konularında sürekli bilgilendirilmesi ve süreçlere aktif olarak katılımının sağlayarak bu konulardaki duyarlılığın artırılması hedefliyoruz.
 • Her türlü kaynaktan gelen tüm misafir şikayetlerini takip etmek, şikayetleri çözümlemek ve misafirlerimizi bu konuda bilgilendirerek şikayetleri kendimiz için fırsata dönüştürmek öncelikli değerlerimizdir.
 • Yerel yönetimler, tedarikçi firmalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak çevre koruma ve sosyal sorumluluk projeleri üretilmesine katkıda bulunuruz.
 • Faaliyetlerimiz kapsamında yerel toplumun refahı, istihdam kalitesi, sosyal eşitlik, ziyaretçi memnuniyeti, kültürel zenginlik, fiziksel bütünlük, biyolojik çeşitlilik, kaynak verimliliği ve çevresel temizlik konularında hassasiyet gösteriyoruz.
 • Doğal kaynakların kullanımını, enerji tüketimini, hava, su ve toprak kirlenmesini en aza indirmek için gayret ederiz.
 • Tesisimizin operasyonel hizmetlerinden dolayı oluşan elektrik, su, doğal gaz kullanımı, kâğıt tüketimi ve CO2 emisyonu gibi iç çevresel etkilerin kontrolü sağlıyoruz.
 • Tedarikçilerimizi seçerken ürünler için aradığımız kriterler çevre duyarlılığı adına geri dönüştürülmüş ürünlerden veya geri dönüştürülebilir olan ürünleri sertifikalı tedarikçilerden temin etmek önceliğimizdir.
 • Su ve enerji tasarrufu sağlayan, katı atıkları azaltan, geri dönüşüm ve yeniden kullanım programları uygulayan, sürdürülebilir çevre düzenlemeleri ve ekonomik çözümler geliştiren sistemler konusunda araştırma ve geliştirme konusunda hassas davranıyoruz.
 • Doğal ve kültürel mirasın korunmasını, bölge halkı ile ziyaretçilerin yaşam kalitelerinin artmasına, hem misafir hem personelin bilinçlenmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz.
 • Karbon ayak izinin periyodik olarak hesaplanması ve karbon ayak izinin ve sera gazının mümkün olan en aza indirme prensipleri ile faaliyetlerimizin sürdürülmesi hedefliyoruz.
 • Tesisimiz çevre dostu kimyasal kullanımını ve çevre dostu kimyasalların kullanımını artırıcı bir satın alma politikası izlemektedir.
 • “Sıfır Atık” belgeli tesisimiz çevrenin korunması, kirliliğin azaltılması ve olumsuz etkilerinin azaltılmasını hedeflemektedir.
 • Atıklarımızı kaynağına, gruplarına ve tehlike sınıflarına göre en etkin şekilde ayrılması hedeflenmektedir.
 • Sektöre çalışan kazandırılması ve sosyal sorumluluk gereği eğitime önem verilip Meslek liseleri gibi eğitim kuruluşlarında okuyan öğrencilere fırsat tanımaktayız.
 • Tesislerimizde çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade edilmez ve aynı hassasiyet de tüm iş ortaklarımızdan beklenir.
 • Personellerimiz arasında cinsiyet ayrımı yapılmaz. Kadınlarımızın iş gücüne katılımını destekler ve eşit ücret politikası uygulamaktayız.